ALL INDIA CIVIL SERVICES COACHING CENTRE, CHENNAI - 40

SUCCESSFUL CANDIDATES OF CIVIL SERVICES EXAMINATION 2001

S.NO  NAME SERVICE
1 Saravanan B IAS
2 Senthil Pandiyan D IAS
3 Sendhil Pandiyan C IAS
4 Ilavarasi R IAS
5 Venkatesh T G IAS
6 Nagarajan CS
7 Samayamoorthy C IAS
8 Saravana  N. M IPS
9 Yogita V IAS
10 Kannan N IAS
11 Jayaragavan B CS
12 Annadurai A IAS
13 Vasanthakumar IAS
14 Swaroop P CS
15 Manikkaraj K CS
16 Saravanakumaran S IAS
17 Rajan M IPS
18 Visalatchi N R CS
19 Thirupathi Venkatasamy CS
20 Devarajan S CS
21 Krishnamoorthy B CS
22 Selvaraj K P CS
23 Kaliaz Mahesh Kumar S CS
24 Subbaiyan N CS
25 Anand N CS
26 Palaneeswari J CS